Need Help? Call: +91- 93339-94449

CIVIL SERVICES
FOUNDATION COURSE

BATCH : 30th August 2018

future ias
Achievements
future ias
future ias

Rank Holders for 2015

Name
Rank
PRATHAMESH KUMAR 23
PULKIT GARG 27
MEGHA BHARDWAJ
32
VAITHINATHAN 37
SHAILESH KUMAR 41
DARSHAN H V 48
RAVI PRAKASH 54
ANURADHA PAL 62
NITIN GAUR 69
ANEESH DASGUPTA 74
ANUPAM MISHRA 81
RAKESH KUMAR 91
NIKHIL PATHAK 107
LIPI SINGH 114
SHREERANJANI 119
APARNA GUPTA 125
AGAM JAIN 133
RACHIT RAWAT 140
GURLEEN KAUR 146

Rank Holders for 2014

Name
Rank
PARAMVIR SINGH 22
ASHA AJITH 31
KRANTHI KUMAR PATI 41
MADHVI MISHRA 53
SAURABH MISHRA 56
ABOLI SUNIL NARAVANE 66
SHILPA SHARMA 68
SMRUTIRANJAN MOHANTY 72
ROHAN KUMAR JHA 80
SHRUTI PANDEY 97
MAYUR KUMAR 109
NEERAJ KUMAR JADAUN 119
AMIT PAL 124
RANABIR BHAUMIK 131
GARUD SUMIT SUNIL 143
KANIKA HASIJA 147